V podjetju razpolagamo z visoko produktivno strojno opremo za izdelavo tlačnih, torzijskih in nateznih vzmeti. 

Skupaj je strojni park sestavljen iz 19 CNC navijalcev vzmeti (7 za izdelavo tlačnih vzmeti, 3 za izdelavo nateznih vzmeti,  8 za izdelavo torzijskih vzmeti in 1stroj za izdelke iz vzmetne pločevine) – večina istega proizvajalca.

Za izvajanje dodatnih dodelav na vzmeteh razpolagamo s strojem za mikrokovanje, 3 CNC krmiljenimi stroji za brušenje koncev vzmeti ter strojem za avtomatsko stabilizacijo in 100% kontrolo  tlačnih vzmeti.